Låt ditt nästa digitaliseringsprojekt bli framgångsrikt!

Uppnå målen med våra tjänster

Gör ditt nästa digitaliseringsprojekt för verksamheten till en uppskattad och väl förankrad lösning, inom tidplan och budget med agil metodik. Samarbeta med en erfaren och pålitlig konsult, och låt oss göra fantastiska saker tillsammans!

Moderna agila metoder

I alla tjänster vi erbjuder jobbar vi  med de senaste agila metoderna. Oavsett om du väljer att jobba med oss i alla delar av projektet eller förändringsarbetet eller bara behöver stöd med en av våra tjänster ser vi till att ni får ut mesta möjliga i varje steg.  Vi hjälper er så att er personal, processer och produkter tillsammans levererar värdefulla fungerande lösningar.

Vi har också ett samarbete med birkle IT och kan tillsammans erbjuda "BESTSHORING" med lokal svensk ansvarig för projektledning , kravhantering och processutveckling och utvecklingsteam i Tallinn . Givetvis är vi öppna för flera olika bemanningsalternativ beroende på era behov.

Våra tjänster

Kravhantering

Vi hjälper er definiera kravbilden för er tänkta lösning med de senaste agila metoderna. Resultatet är en kravbild som förstås av  och är väl förankrad med verksamheten som ska använda systemet, och är tydligt för det team som ska sedan utveckla systemet. 

Enligt Project Management Institute , PMI's Pulse of the Profession 2018 så misslyckas 80% av projekt som ska ta fram en ny produkt och 70% av transformeringsprojekt (process). Bristfällig kravhantering står för 35% av dessa misslyckanden!

Det värsta scenariot för alla projekt är att de tänkta användarna inte tar till sig lösningen som tagits fram. 

Projektledning

De flesta utvecklingsprojekt bedrivs idag med Scrum metodiken , men i många organisationer bedrivs projekten oftast i en mix av organisationens övergripande  projektmodell t.ex PPS och Scrum.  Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder hitta en lämplig mix av olika projektmodeller.

Vi säkerställer ett framgångsrikt projekt genom att:

  • Samordna och förankra projektets mål

  • Säkerställa kravbilden

  • Hantera projektosäkerhet avseende teknik, affärsmässiga antaganden och omgivningsfaktorer


Processutveckling och analys

  • Allt som en organisation gör är en del av något system. Varje system är en serie  av integrerade processer med input, transformeringar, verktyg, begränsningar och output. Alla system har en flaskhals, att fokusera på denna flaskhals är det som ger verkligt resultat. Flera kraftfulla agila verktyg finns  som säkerställer att denna flaskhals  adresseras effektivt och ger en rad fördelar

  • Maximalt utbyte av befintliga resurser

  • Öka systemets hastighet

  • Reducera slöseri och verifiera att flaskhalsen är det du tror den är.


BESTSHORING

I samarbete med birkle IT kan vi erbjuda lösningar på era digitaliseringsbehov med svenska nyckelpersoner för projektet på plats i Sverige och utvecklingsteamet i  Tallinn, Estland och på så vis ge er det bästa av två världar.
Svenska nyckelpersoner i projektet på plats i Sverige 

Erfarna svenska konsulter inom kravhantering, projektledning och processutveckling med förståelse för svensk organisationskultur och arbetssätt.


Erfarna utvecklare och kravhanterare i Tallin

Effektiva utvecklingsteam till attraktiva priser.

Lokala kravanalytiker kan hjälpa med kravhantering av anpassningar för era system i Estland.  

Nästan samma tidszon liknande jobbkulturer

Förenklar dialogen i projekten

Kontakta mig

Jag är intresserad att diskutera hur era tjänster kan hjälpa mig, kontakta mig
Namn E-post Telefon Meddelande Skicka in